Over de Praktijk

De Praktijk voor diagnostiek is een eerstelijnspraktijk en is per 1 september 2012 geopend door drs. Gaby van Otterloo, GZ psycholoog, ingeschreven in het BIG register. De Praktijk voor diagnostiek beoogt snel en kwalitatief hoogwaardig te kunnen inspringen op hulpvragen van ouders en kinderen.


Gaby van OtterlooGaby van Otterloo studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Sinds 1989 is zij als GZ psycholoog verbonden aan het SBO (speciaal basisonderwijs) en aan VIA (verwijzing, indicatie en advies), beide in Amstelveen.Ook is zij sinds vijftien jaar lid van de PCL Amsterdam (permanente commissie leerlingenzorg).

 

Als freelancer doet zij dyslexieonderzoeken, ook bij leerlingen in het voortgezet onderwijs.

 

Zij heeft, met andere woorden, ruime ervaring met school/leerproblemen en sociaal-emotionele problemen.

 

head